Komise pro výběr nabídky na zpracování architektonického návrhu a projektové dokumentace kostela Krista Spasitele a komunitního centra Praha - Barrandov dne 16. května 2013 na Arcibiskupství pražském vybrala projekt od Ing. arch. Jakuba Žišky jako nejlepší. Na dalším místě se umístil společně projekt od MgA. Ing. arch. Petra Jandy a Ing. arch. Filipa Landy (2. - 3. místo).

V neděli dne 2. června 2013 pro druhé mši sv. (cca od 11.20 hod.) se na zlíchovské faře uskuteční výstava modelů úspěšných architektů.

Srdečně Vás zveme!

Jako další krok je naplánováno představení vítězného projektu pastorační radě naší farnosti, prezentace návrhu široké veřejnosti a zapracování aktuálních připomínek do projektu.