V neděli 22. 11. 2020, v den Slavnosti Ježíše Krista Krále, čeká naší farnost zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Grussově ul. na Barrandově kardinálem Dominikem Dukou. Při této příležitosti bude do oltáře vložen ostatek sv. Ludmily.

Vzhledem ke složité epidemické situaci, přinášíme následující informace k průběhu celé akce.

 

Zasvěcení kostela začíná v 10.30 hod. Tato akce bude probíhat v neveřejném režimu a bude přenášená na TV NOE. Kostel bude do ukončení přenosu nepřístupný.

Před vchodem do kostela bude menší obrazovka s možností sledování vysílání TV NOE. Nicméně vzhledem k omezenému místu a aktuálně platným protiepidemickým opatřením doporučujeme sledovat zasvěcení prostřednictvím televizní obrazovky či webu TV NOE ve svých domovech.

Zasvěcení uvnitř kostela se mohou účastnit pouze zaměstnanci Arcibiskupství pražského (biskupové, kněží, civilní zaměstnanci) a ti, kdo se podílejí liturgicky či organizačně na průběhu akce a jejím přenosu. Naléhavě prosíme o plné respektování tohoto pravidla.

V místě budou situaci koordinovat naši skauti - prosím, respektujte jejich pokyny.

V čase od 13.00 do 16.00 hod. bude kostel otevřen k osobní modlitbě, rozjímání a prohlídce, kterou bude zajišťovat Radka Habánová.

Po celou dobu bude možnost přijmout Svaté Přijímání - s důvěrou se obracejte na P. Jakuba Jirovce, který bude o Eucharistii pečovat.

Bude možné také navštívit a prohlédnout si komunitní centrum pod vedením pí. ředitelky Hany Tyrallové.

Velmi srdečně zveme každého zájemce k individuální návštěvě našeho nového kostela!

Při této příležitosti bude možné získat keramickou kopii Panny Marie Barrandovské - Sestupující ze schodů, která bude instalována sochařem Petrem Váňou v našem novém kostele. Také bude k dispozici unikátní kalendář na rok 2021, který zachycuje podrobný průběh stavby nového areálu.

Mše sv. od 8.30 hod. na Zlíchově ani duchovní program v kostele sv. Vavřince v Jinonicích se v neděli 22. 11. 2020 mimořádně konat nebude.

Tato opatření jsou vedena snahou, aby náš kostel byl zasvěcen ve vlastní den svého svátku. Vnímáme také jako důležité, aby již letošní Advent a Vánoce mohl sloužit celý areál farnosti i široké veřejnosti.

Prosíme všechny účastníky této akce o dodržování všech aktuálně platných protiepidemických opatření.

Kéž je nový kostel znamením, že Bůh přichází v Ježíši Kristu mezi nás za konkrétních životních okolností, které mnohdy nejsou z lidského hlediska ideální.

Děkujeme každému za pomoc a námahu, kterou přispěl ke stavbě kostela a komunitního centra Krista Spasitele.

 

Několik poznámek a souvislostí: "Žije se tu krásně, ale něco tu chybí..."

Fotografie a videa z průběhu stavby najdete na webu Člověk a víra

Pastorační středisko připravilo pro tuto příležitost nádherné omalovánky s novým kostelem na web Deti.Vira.cz/barrandov

 

Transparentní účet na potřeby stavby kostela Krista Spasitele / komunitního centra Praha - Barrandov:

číslo účtu: 7771177711 / 2010 (FIO banka, a. s.)

Pohyby na účtu najdete na webu www.FIO.cz.