Tato slova zaznívala mezi věřícími obyvateli pražského sídliště Barrandov až do listopadu 2018, kdy zde začala vyrůstat stavba moderního kostela Krista Spasitele.

 

O stavbě kostela na Barrandově se uvažovalo již dávno, jak svědčí záznam ve farní kronice z roku 1934. Až v roce 2010 však začaly plány dostávat reálné obrysy. Hlavním impulsem byla nedostačující kapacita farního kostela na Zlíchově v důsledku několikanásobného nárůstu počtu obyvatel na Barrandově – a tím i zlíchovských farníků.

 

Pastorační rada farnosti postupně připravila zadání stavby nového kostela. Následovala výběrová řízení na projekt, interiér, generálního dodavatele, různé služby apod. Bylo třeba zajistit přes 200 různých souhlasů a povolení – včetně Letiště Praha a Bezpečnostní informační služby.

V roce 2013 byl vybrán projekt od Ing. arch. Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. Jejich návrh si získal sympatie praktickým využitím poměrně malé stavební parcely, mnohoúčelovým řešením prostor a v neposlední řadě svým estetickým minimalistickým řešením, které dobře zapadá do kontextu sídlištní výstavby, a přitom nezapře svůj účel. Tradiční jednolodní půdorys kostela s transeptem, výrazný portál, věž se zvony, čistý interiér s liturgickým vybavením od akademických sochařů Petra Váni a prof. Stanislava Kolíbala, to vše signalizuje skutečný duchovní střed Barrandova.

Součástí kostela je velkoryse pojaté komunitní centrum se sálem, klubovnami a kavárnou. Tyto prostory budou sloužit nejen římsko-katolické farnosti, ale všem obyvatelům Barrandova. Je zde sál ke konání koncertů, společenských akcí, besed, přednášek či výstav, dále klubovny, knihovna, dětský koutek. Nechybí ani kavárna s přilehlým dětským hřištěm. Cílem je navázat na to dobré, co obyvatelům sídliště přineslo bývalé Misijní středisko, které stálo na témže místě, a doplnit to, co na sídlišti chybí: duchovní, kulturní a společenské zázemí, místo setkání lidí různého věku i zájmů mezi sebou navzájem a s Bohem, který může dát životu hloubku i smysl.

Od počátku celé dílo provází velký zájem obyvatel Barrandova. Většinu nákladů hradí farníci a další příznivci. Setkáváme se s řadou dojemných příběhů, lidé kostelu odkazují své dědictví, přispívají i malé děti po jednotlivých korunách. Pan varhaník se rozhodl darovat kostelu varhany. Celé toto dílo provází obrovská duchovní síla. Kromě mnoha individuálních modliteb se konaly pravidelné modlitby farníků na Zlíchově za stavbu kostela, každý týden tři hodiny po dobu několika let. Novou stavbu pozorně sleduje z jižní Francie i Bruno Barrande, potomek Joachima Barranda, francouzského paleontologa (1799–1883), po němž čtvrť nese jméno.


Kostel Krista Spasitele s komunitním centrem bude slavnostně posvěcen kardinálem Dominikem Dukou v neděli 22. listopadu 2020 a může začít sloužit svému účelu.

Pražskému Barrandovu už nic nechybí – alespoň ne duchovní, kulturní a komunitní srdce.

 

Eva Fuchsová

 

Fotografie a videa z průběhu stavby najdete na webu Člověk a víra