P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. - ředitel Katechetické sekce České biskupské konference - začíná působit v naší farnosti i ve II. pražském vikariátu jako "výpomocný duchovní". Věříme, že naváže na požehnané působení P. Davida Vopřady, Dr., se kterým jsme se začátkem září 2015 museli rozloučit.
Současně náš věrný P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT byl ustanoven také ve farnosti Praha - Stodůlky jako "výpomocný duchovní" (stávající ustanovení u nás i studium ve Vídni zůstává).

P. Mariusz Kuźniar bude sloužit slavnostní mši sv. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově již v neděli 11. 10. 2015 od 8.30 hod.

Bližší informace o jeho životní cestě najdete na webu www.cirkev.cz.

P. Mariuszovi přejeme, aby jeho přítomnost v naší farnosti i v celém II. pražském vikariátu (aktuálně zvláště na Zbraslavi) byla požehnáním pro nás i pro všechny farníky a vhodným způsobem doplnila i inspirovala jeho obtížné úkoly a výzvy na České biskupské konferenci.