Česká republika není velká země, nemá moře ani velmocenské povinnosti. Lidé jsou povahy spíše mírné. Vládnout v Čechách přiměřeně úspěšně by proto mělo být celkem snadné. Na všech úrovních politického života však vidíme, že tomu tak není.

Situaci vystihuje originální historka majora Parkera z knihy „Mlčení plukovníka Brambla“, od A. Mauroise. „Kdysi jsem provázel po Londýně“, odvětil major, „jednoho arabského pohlavára, který mě poctil svým přátelstvím. Když jsem mu ukazoval sněmovnu a vysvětloval její funkci, řekl mi: „To vám musí dát hodně práce, než srazíte těch šest set hlav, když nejste s vládou spokojeni.“

Ten arabský pohlavár vyjádřil přesně častou náladu a přání českého občana. Politiky vyházet, případně některé  zavřít. Nebo alespoň všechny po volbách vyměnit. Jedná se o přání pochopitelné, které však k vytouženému cíli stejně nevede. Profesionální politici vždy pouze přirozeně vyplňují prostor, který je jim občany ponechán a při zakrnělosti veřejné diskuse o společných tématech a cílích si vytvářejí témata a cíle vlastní. Poté občané skoro bezmocně přihlížejí takzvané pragmatické politice, což není nic jiného než překrucování a neplnění volebních slibů a programů na všech úrovních samosprávy a zažívají velmi nedůstojný pocit opakovaně podvedených hlupáků.

Česká křesťanská akademie v Praze 5 spolu s farnostmi na Smíchově a na Barrandově chce přispět k obnově občanské a lidské důstojnosti v komunální politice naší městské části. Chceme diskutovat o společných tématech a problémech a hledat na ně odpovědi inspirované křesťanskou etikou. V rámci těchto diskusí budeme také povzbuzovat budoucí kandidáty do komunálních voleb z prostředí našich farností.

Farnosti představují v roztříštěné společnosti poslední velké skupiny občanů se společným cílem a sdílenými normami chování. Je nejenom nedůstojné, ale také nelogické, chybí-li například smíchovští farníci v současném Zastupitelstvu městské části.

Pravidelná setkání a diskuse ke společným tématům se budou konat na faře u kostela sv. Václava (Praha - Smíchov) každý druhý čtvrtek v měsíci od 19 hodin, počínaje říjnem 2013.

Za podporu a pochopení děkuji P. Gapskému a P. Ptáčkovi. Věřím, že společné hledání hlavních problematických témat v Praze 5 a otevřená diskuse bez předpojatého stranictví, přispěje ke kvalifikovanějšímu rozhodování při volbách a především k tomu, že v Zastupitelstvu zasednou v příštím volebním období v hojnějším počtu i naši farníci.

Vzhůru srdce,

Josef Cuhra