Každá farnost není pouze duchovní společenství lidí, ale současně také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a současně také příslušného biskupství apod.

Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2013.
Celkové příjmy v uplynulém roce činily 1 229 636 Kč, výdaje byly 800 515 Kč.

V těchto částkách nejsou zahrnuty příjmy a výdaje na plánovanou stavbu Kostela Krista Spasitele/Komunitního centra Praha - Barrandov. Podrobný rozpis financí, které souvisejí s tímto projektem, bude publikován samostatně.

Přehled našeho hospodaření najdete zde. V případě dotazů na jednotlivé položky je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.