Každá farnost není pouze duchovní společenství lidí, ale současně také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a současně také příslušného biskupství apod.


Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2014. Celkové příjmy v uplynulém roce činily 2 896 193 Kč, výdaje byly 1 795 677 Kč.

Přehled našeho hospodaření najdete zde - ve formátu PDF. V případě dotazů na jednotlivé položky je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.