Každá farnost není pouze duchovní společenství lidí, ale současně také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a současně také příslušného biskupství apod.

 

Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2015.

Celkové příjmy v uplynulém roce činily 7 809 748,42 Kč, výdaje byly 2 402 232 Kč.

Přehled hospodaření farnosti najdete na našem webu. Je rozdělen na dvě částí - hospodaření farnosti mimo stavbu kostela/komunitního centra na Barrandově a hospodaření stavby kostela.

V případě dotazů na jednotlivé položky je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.