Každá farnost není pouze duchovní společenství lidí, ale současně je také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a současně také příslušného biskupství apod.

Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2017.

Celkové příjmy v uplynulém roce činily 9 261 687 Kč, výdaje byly 4 391 662 Kč.

Přehled hospodaření farnosti v roce 2017 najdete na našem webu.

Detailní přehled jednotlivých příjmů a výdajů na stavbu kostela Krista Spasitele v roce 2017 najdete na transparentním účtu.

 

V případě dotazů na jednotlivé položky je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.