Každá farnost je duchovní společenství lidí, ale současně také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a příslušného biskupství apod.

 

Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2018.

Celkové příjmy v uplynulém roce činily 52 547 841 Kč, výdaje byly 6 123 164 Kč.

Přehled hospodaření farnosti v roce 2018 najdete na našem webu.

Detailní přehled jednotlivých příjmů a výdajů na stavbu kostela Krista Spasitele najdete na transparentním účtu.

 

V případě dotazů na jednotlivé položky je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.

 

Prosíme o Vaše příspěvky, které slouží:

– na uhrazení provozních nákladů fary na Zlíchově a našich 4 kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle, Malá Chuchle) – elektřina, voda, plyn, údržba, opravy, pojištění budov, revize, zabezpečovací zařízení, ...

– na uhrazení provozních nákladů farnosti (bohoslužebné předměty, pomůcky pro výuku náboženství, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, internet, …)

– na pokrytí mzdových nákladů (zvláště se jedná o plat pastorační asistentky - katechetky)

– na další rozvoj našich aktivit (zvláště se jedná o stavbu kostela na Barrandově)

Finanční dary je možné zasílat na náš bankovní účet:

číslo účtu: 2100194446 / 2010 (FIO banka, a. s.)

bankovní spojení pro platby v jiných měnách než Kč a pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ15 2010 0000 0021 0019 4446
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Velice děkujeme za Vaše dary.
Pokud nám pošlete o svém daru informaci, rádi Vám vystavíme potvrzení pro účely snížení základu daně.


Současné je možné na adrese ptacek@knez.cz nebo po mši sv. v sakristii u P. Josefa Ptáčka požádat o variabilní symbol pro snadnou identifikaci Vašich pravidelných plateb.

Podle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) lze od základu daně v případě fyzické osoby odečíst hodnotu darů poskytnuté církvím až do výše 10 % základu daně, v případě právnické osoby až do výše 5 % základu daně.