Každá farnost je duchovní společenství lidí, ale současně také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a příslušného biskupství apod.

 

Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2020.

Celkové příjmy v uplynulém roce činily 58 846 445 Kč, výdaje byly 100 112 784 Kč.

 

Přehled hospodaření farnosti v roce 2020 najdete na našem webu.

Detailní přehled jednotlivých příjmů a výdajů na stavbu kostela Krista Spasitele najdete na transparentním účtu.

 

V případě dotazů na jednotlivé položky je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.