Každá farnost je duchovní společenství lidí, ale současně také samostatná ekonomická jednotka, která vede podvojné účetnictví, má vlastní hospodaření, podává daňové přiznání, platí daně, pojištění, podléhá kontrolám ze strany státních úřadů a příslušného biskupství apod.

 

Zveřejňujeme přehled hospodaření naší farnosti v roce 2021.

Celkové příjmy v uplynulém roce činily 15 028 788 Kč, výdaje byly 35 0470 75 Kč.

 

Přehled hospodaření farnosti v roce 2021 najdete na našem webu.

Detailní přehled jednotlivých příjmů a výdajů na stavbu kostela Krista Spasitele najdete na transparentním účtu.

 

V případě dotazů je možné se obracet na P. Josefa Ptáčka.

Prosím, přijměte poděkování za Vaše dary a podporu naší farnosti.