Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Vás srdečně zve na Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla v pondělí 29. 6. 2015 do baziliky sv. Petra a Pavla. Při slavnostních nešporách od 16.30 hod. bude instalován nový kanovník kapituly David Vopřada, Dr.
Od 18.00 hod. nás čeká poutní mše sv.

 

Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Kanovník, někdy též kapitulár (lat. canonicus), je duchovní (kněz), příslušející ke katedrální kapitule nebo ke kapitulnímu chrámu nebo také označení pro kněze vykonávajícího slavnostní liturgické funkce v určitém kostele.

Další informace o Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě najdete na www.KKVys.cz.