Dne 9. ledna 2013 se od 19.00 hod. uskuteční na faře další část setkání společenství mládeže - Průzkumníci - od 13 do 19 let. Na programu je společná modlitba, krátký referát a beseda na téma "Jak navázat přátelský vztah a žít v něm".

Všichni mladí zájemci jsou srdečně zváni!