Jeden z velmi častých dotazů, se kterými se lidé obracejí na kněze ve farnosti, je přání získat informace o svých příbuzných z různých církevních matrik. Pokud je to možné, samozřejmě se vždy snažíme vyhovět.

Je třeba však také připomenout, že i v této věci platí zásady práce s osobními údaji dle příslušných zákonů ČR a řada církevních matrik je nyní ve vlastnictví státních úřadů (dříve vedla matriky pouze církev - i pro potřeby státu). Pro hledání starších matričních záznamů se však otevírá možnost využít možností Internetu...

Podrobný návod, jak hledat ve starých matrikách informace o předcích a nemuset při tom ani vstát od počítače, najdete na webu www.Zive.cz.
 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a krásných zážitků při vytváření Vašeho rodokmenu!