K výročí 670 let povýšení pražského biskupství na arcibiskupství vyhlásil kardinál Dominik Duka pro Arcidiecézi pražskou Pastorační plán. Pastorační plán Arcidiecéze pražské nabízí koordinaci pastorační práce v diecézi a jasnější zaměření společného úsilí v péči o svěřenou "vinici Páně".

Předložený plán je výzvou celému společenství naší diecéze, farnostem, kněžím, pastoračním asistentům a referentům, pastoračním radám, řeholníkům a řeholnicím, všem, kteří se chtějí společně podílet na evangelizačním úsilí. Jde o "živý materiál", který předpokládá kreativitu při realizaci na úrovni farností a společenství. Jsme si vědomi nebezpečí, které plyne z pouhého "mělo by se dělat"  či chybně prožívané činnosti, resp. nečinnosti, jak píše papež František. Proto chápeme předložený pastorační plán jako obecnou ideově pastorační vizi a budeme jej každoročně aktualizovat v ročním diecézním plánu spojeném s kalendářem akcí připraveným na školní rok.

Pastorační plán Arcidiecéze pražské je stanoven na 5 let počínaje školním rokem 2014-2015 a konče prázdninami 2019. Předpokládáme, že jednotlivé farnosti budou z tohoto plánu vycházet při stanovování svých vlastních pastoračních plánů a aktivit.

Aktuální Pastorační plán do roku 2019 najdete na webu www.CentrumBarrandov.cz.