Ve středu 9. 8. 2017 navštíví zlíchovský kostel sv. Filipa a Jakuba P. Vincent Ogunsoro z arcidiecéze Abuja (Nigérie). P. Vincent bude u nás koncelebrovat mši sv. a při této příležitosti pronese slavnostní kázání (překlad zajištěn).

Srdečně Vás zveme k účasti na této mimořádné události, při které náležitě, důstojně a v mezinárodním společenství oslavíme svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže.

Mše sv. začíná v 18.00 hod.