V úterý 4. února v 19 hodin se na faře pod vedením farního vikáře P. Jakuba Jirovce opět koná pravidelná biblická hodina. Tentokrát bude téma velmi atraktivní - začneme totiž s četbou nejkomentovanější knihy Starého zákona - Písně písní. Budeme se věnovat nejen samotnému textu, ale i tradičním výkladům Písně písní u církevních otců nebo klasickým středověkým komentářům (Bernard z Clairvaux).

Srdečně Vás zveme!