Z provozních důvodů se konání mše sv. v Domě Gloria (obvykle 1. čtvrtek v měsíci od 13.30 hod.) přesouvá na příští týden - tedy na čtvrtek 11. 7. 2013 od 13.30 hod.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Podrobnější informace najdete na našem webu.