Na Velký pátek - 6. dubna 2012 - se uskuteční v kostele sv. Vavřince křížová cesta od 15.00 hod.

Další křížová cesta se uskuteční na Velký pátek na Petříně. Tam je sraz u 1. zastavení také v 15.00 hod.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!