V letošním roce nás ve farnosti čekají rozjímavé modlitby křížové cesty Pána Ježíše Krista na dvou místech.

 

 

 

Na Velký pátek 3. 4. 2015 se uskuteční křížová cesta na Petříně. Sraz je u 1. zastavení v 15.00 hod. Souřadnice pro GPS - 50°5'3.285"N, 14°23'41.176"E.

První křížová cesta byla na Petříně vystavěna roku 1735 spolu s kaplí Kalvárie. Zde se také sloužila vůbec první pobožnost křížové cesty na našem území. Roku 1836 byla tato stará křížová cesta rozšířena na současných 14 zastavení. Autorem přestavby je Josef Kranner a malby jednotlivých zastavení namaloval Josef Führich. V 90. letech 19. století byly malby obnoveny a spolu s nimi i sgrafito Kristova vzkříšení na fasádě kaple Kalvárie, které je zhotoveno podle kartonu Mikoláše Alše a svým nadějným poselstvím tvoří myšlenkové završení celé křížové cesty.

 

Na Bílou sobotu 4. 4. 2015 se uskuteční modlitba křížové cesty a adorace ke cti Pěti svatých ran Pána Ježíše v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli od 15.00 hod.

 

Zajímá Vás, jaký má smysl se modlit křížovou cestu v dnešní době? Pokud ano, odpověď najdete na webu P. Vojtěcha Kodeta.