Srdečně Vás zveme na pravidelnou modlitbu křížové cesty, která se koná každou postní neděli od 15.30 hod. - před pravidelnou mší sv.

Modlitba a zamyšlení se uskuteční u moderně ztvárněné křížové cesty, která byla do naší farnosti zapůjčena "ad experimentum" (na zkoušku).

Na křížovou cestu u sv. Vavřince se můžeme připravit v dokumentu, který zachycuje jednotlivá zastavení.

Modlitbu povede důstojný pan akolyta Ivan společně s paní Evou, manažerkou a kostelnicí staroslavného kostela sv. Vavřince.

Modlitba křížové cesty je příležitost, abychom na své vlastní životní cestě rozpoznali blízkost Pána Ježíše Krista - jako toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s ním ve vlastním srdci, které často bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží i lidskou.

Srdečně Vás zveme k účasti!