V březnu se v Praze na Barrandově uskuteční kurz efektivního rodičovství pod záštitou Centra pro rodinu při Arcibiskupství pražském.

* JAK ROZUMĚT CHOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ, JAK HO OVLIVŇOVAT
* JAK AKTIVNĚ REAGOVAT NA CHOVÁNÍ DÍTĚTE
* JAK PODPOROVAT POZITIVNÍ CHOVÁNÍ DÍTĚTE
* JAK ZVLÁDNOUT ALTERNATIVNÍ METODY VEDENÍ DĚTÍ
* JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI, SAMOSTATNOSTI, SPOLUPRÁCI, ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTNÍCH TĚŽKOSTÍ
* JAK Z DOMOVA VYTVOŘIT PRO DĚTI ZÁZEMÍ PODPORY, POROZUMĚNÍ A LÁSKY
* JAK ZKVALITNIT VLASTNÍ ŽIVOT V RODIČOVSKÉ ROLI

Lektorka kurzu: Mgr. Vlasta Hamalová.

Kurz se koná 3. 3., 10. 3., 17. 3. 2012 vždy od 9.00 do 17.00 hod.

Místo konání: KMC Barrandov, Werichova 981, Praha 5.

Cena: 1 300 Kč/osoba. Po domluvě je možné zajistit hlídání dětí.

Přihlášky na: info@kmcbarrandov.cz nebo na 605 471 840.