Květná neděle (5. 4. 2020) nás uvádí do Svatého týdne. Tento den i celý týden budeme v naší farnosti slavit odlišně od minulých let. To však neznamená, že s menším duchovním užitkem.

 

Čeká nás dlouhá řada zajímavých akcí, které však budou mít více individuální charakter - v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a u sv. Vavřince v Jinonicích. Na co konkrétně se můžeme během letošní Květné neděle těšit?

 

* Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově se otevře na Květnou neděli v 8.00 hod. Bude následovat možnost dopolední návštěvy, modlitby adorace a Svaté Přijímání. V 11.00 hod. bude kostel uzavřen.

Od 11.00 hod. začne soukromá mše sv. bez účasti širší veřejnosti, při které budou požehnány předem připravené ratolesti (děkujeme paní katechetce Radce a paní kostelnici Evě od sv. Vavřince za jejich přípravu). Tato mše sv. bude přenášena prostřednictvím Internetu na naší TV Kostel (zatím zkušebně - ostrá verze přenosu ze zlíchovského kostela bude zahájena na Zelený čtvrtek při příležitosti vstupu do Velikonočního Tridua).

Od 15.00 do 17.00 hod. bude kostel na Zlíchově opět otevřen pro širokou veřejnost. Bude možnost tiché modlitby adorace, Svatého Přijímání a současně si každý zájemce může domů odnést požehannou ratolest z dopolední mše sv.

V kostele bude také instalována speciální desinfekce Anti-COVID za účelem zvýšení bezpečnosti při podávání Svatého Přijímání.

Dopolední program na Zlíchově zajišťuje pan kostelník Radim Ucháč (mobil: 608 469 864), odpolední program paní katechetka Radka Habánová (mobil: 603 872 524).

 

* Kostel sv. Vavřince v Jinonicích bude na Květnou neděli otevřen od 16.00 do 17.00 hod. Při této příležitosti bude možnost spočinout u sv. Vavřince v tiché adoraci, přijmout Svaté Přijímání a odnést si požehnanou ratolest z dopolední mše sv. na Zlíchově.

Program v Jinonicích zajišťuje paní kostelnice Eva a pan akolyta.

 

Prosíme všechny zájemce o návštěvu našich kostelů o dodržování příslušných nařízeních Vlády ČR.

Prakticky to znamená využívat nabízené časy k návštěvě kostela průběžně, dodržovat příslušné odstupy a zvláště na Zlíchově využít přilehlý (a ozvučený) hřbitov. Samozřejmostí je nošení roušek, vyvarování se návštěvy při sebemenší zdravotní komplikaci a přísné dodržování hygienických pravidel.

 

Přejeme Vám požehnaný vstup do Svatého týdne 2020!