V sobotu 12. prosince 2015 od 9.00 do 12.00 hod. se na zlíchovské faře uskuteční tradiční farní duchovní obnova, kterou povede P. Jakub Berka. Na programu jsou dvě adventní zamyšlení, příležitost ke svátosti smíření a společná polední modlitba.

P. Jakub Karel Berka O. Praem. je oblíbený římskokatolický duchovní, laskavý zpovědník, známý z dob svého působení na Svatém Kopečku u Olomouce. Později byl farářem v jihočeském Milevsku, v současnosti je duchovním správcem u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Nebušicích.

Srdečně Vás zveme k účasti!