V nedávné době Českou republiku navštívil kardinál R. Burke, biskup A. Schneider i biskup - popírač holocaustu - R. Williamson, kteří kritizují současnou podobu liturgie církve i II. vatikánský koncil.

Srdečně zveme zájemce o diskusi nad tímto ožehavým tématem na besedu do Stodůlek. Besedu "u svařáku" o proměnách bohoslužby nejen ve 20. století povede jeden z předních znalců liturgie v ČR a vatikánských poměrů, teolog a sociolog P. PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D.

Beseda se uskuteční na faře ve farnosti Praha - Stodůlky (Kovářova 21, Praha 13) v blízkosti stanice M "Stodůlky" ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 18.30 hod.