Česká křesťanská akademie - místní pobočka Praha 5 - zve všechny zájemce na zajímavý diskusní večer. K představě o tom, jak to v minulosti s majetkem bylo a co nás zřejmě čeká, má přispět diskuse o historických a politických souvislostech církevního majetku s historikem Dr. Jaroslavem Šebkem.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi náboženskými společnostmi byl schválen sněmovnou dne 6. 11. 2012. Někteří křesťané si asi řeknou, že konečně bylo po dvaceti letech učiněno pravdě zadost, početnější skupina křesťanů spíše obrátí oči v sloup v obavách a největší části křesťanstva je to dosud zcela jedno.

Pokusy o znovunabytí znárodněného majetku provázela od roku 1989 nejrůznější bizarní nařčení a nelibost. Nemají-li se u veřejnosti podpořit absurdní představy o církevních prelátech sedících na žocích s penězi, pak je nutno, aby každý křesťan znal historické souvislosti nabytí a pozbytí církevního majetku, způsob jeho správy v minulosti a také aby každý dospělý křesťan byl otevřeně přizván k podílu na smysluplném využívání majetku ve prospěch života celé obce věřících.

Nemusíme být z restituce nadšeni, ale můžeme jí třeba pochopit jako poslední velkou šanci na společenskou rehabilitaci církví. Rozumnější část české společnosti si totiž stále ještě umí vážit těch, kdo dokáží v životě stát na vlast-ních nohou.

Diskusní večer se uskuteční 13. 12. 2012 od 19:00 hod. ve farním sále u kostela sv. Václava na Smíchově.