O prvních křesťanech čteme, že "Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem." (Skutky 2,46).

 

Nastávající období je velmi dobrou příležitostí, abychom částečně tato slova zakusili a prožili.

Shromážděme se s druhými ve svém bytě či domě, pozvěme Páne Ježíše Krista do našich vztahů, modleme se za farnost, stavbu kostela na Barrandově, za církev, naše město, Českou republiku i za celý svět!

Manuál s vhodným postupem, jak prakticky domácí bohoslužbu realizovat ve své rodině nebo v domácím společenství, najdeme na webu www.pastorace.cz.

Pěknou inspiraci najdeme také ve videu na YouTu.be/nXjfwGSluRU.

Je to vynikající příležitost, jak např. otec rodiny nebo maminka může posloužit vlastní rodině skrze své všeobecné kněžské pověření a obdarování, které obdržel ve svátosti křtu.