V pátek 13. 4. 2012 od 9.00 hod. se na faře uskuteční další setkání seniorů. Setkání se tentokrát budou účastnit také příslušníci Městské policie, kteří přítomné seniory seznámí s možnými riziky v oblasti jejich bezpečnosti. Senioři budou informováni o možnostech prevence před zneužitím jejich důvěry a dalšími možnými riziky, která na ně číhají.

Všichni jste srdečně zváni!