Každou farnost tvoří společenství lidí - farníků. Každý farník vytváří tvář farnosti, kde žije. Mezi výrazné osobnosti naší farnosti patří Mgr. Radim Ucháč. S celou svou rodinou věrně a bez nároku na odměnu pečuje o zlíchovský kostelík a jeho bezprostřední okolí. V dalším čase se také věnuje práci v organizaci "Hnutí Pro život ČR", kde je prezidentem. Působení Radima přesahuje nejenom rámec naší farnosti, ale i území České republiky.

Kdo je Radim Ucháč? Co přesně dělá Hnutí Pro život ČR? Jak pomoci dětem, které ohrožuje potrat? Jak svým dětem předat víru? Jaká je historie obrazu Panny Marie v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově?

 

Odpovědi nejenom na tyto otázky najdete v zajímavém dokumentu ze života Radima i jeho rodiny...

Celý dokument najdete na webu YouTu.be/u9QaeSXgdWA.

 

Jedná se o dílo Jany Studničkové a Otakára Schmidta. Tento pořad byl vysílán v TV NOE v rámci cyklu "Bet-Lechem".

Dokument byl natočen v naší farnosti během Velikonoc 2014.

Děkujeme TV NOE za souhlas se zveřejněním uvedeného dílu.