V pátek 7. 12. 2012 od 9.00 hod. se na zlíchovské faře uskuteční Mikulášské setkání seniorů s členkou Státní opery v Praze I. Ryzovou.

Paní pěvkyně v uplynulém týdnu na zlíchovské faře již provedla generální zkoušku svého vystoupení, součástí setkání budou nádherné ukázky operního zpěvu.

Všichni jste srdečně zváni!