Ve čtvrtek 6. 1. 2022 nás čeká slavnost Zjevení Páně, lidově "Třech králů". Mše sv. se bude slavit v kostele Krista Spasitele na Barrandově od 8.30 hod. a mimořádně také v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově od 18.00 hod.

 

Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení mudrcům - "Třem králům". Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy.

Svátek Zjevení Páně, lidově Třech králů (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+, resp. K+M+B+ s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Další informace k této události najdete na webu www.pastorace.cz.

 

Srdečně Vás zveme k účasti!