V úterý 2. 2. 2021 budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu - tzv. Hromnice.

Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově bude v tento den mimořádná mše sv. od 18.00 hod.

 

Srdečně Vás zveme k virtuální či reálné účasti!