Ve čtvrtek dne 1. 1. 2015 nás čeká slavnost Matky Boží Panny Marie a začátek nového kalendářního roku. V naší farnosti se uskuteční mimořádná mše sv. od 9.00 hod. za doprovodu zpěvů z komunity Taizé. Následně se uskuteční mše sv. od 10.15 hod. za doprovodu varhan. Obě dopolední bohoslužby budeme slavit v kostele na Zlíchově.

V Praze - Jinonicích se uskuteční mše sv. od 16.00 hod.

 

 

Srdečně Vás zveme!

Průběžné informace o Evropském setkání mladých v Praze můžete sledovat na webu www.TaizePraha.cz.