Jedná se o rozšířené, aktualizované a doplněné vydání předcházející příručky "Pohřeb a jeho organizace". Nová brožura aplikuje nové právní předpisy v pohřebnictví a jde do větší hloubky v oblastech týkajících se posledních věcí člověka, pozůstalých a jejich rodin. Základní informace pro pozůstalé jsou určeny nejen široké veřejnosti, ale své využití mají také u teoretiků a praktiků ve zdravotních, sociálních, pohřebních i policejních službách.

Kompletní příručku najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj.