Od 1. července 2013 byl ke službě v naší farnosti ustanoven P. Mag. theol. Jakub Jirovec OT. Současně s prací ve farnosti je doktorandem teologie na univerzitě ve Vídni. Jeho dizertační práce a výzkum se týká litoměřického biskupa Aloise Webera. Primárním zájmem je období dramatických roků 1938 a 1939 a otázky týkající se církevní správy na územích, které připadly nacistickému Německu.

V posledním čísle přinesl časopis Zdislava zajímavý a podnětný rozhovor s P. Jakubem. Můžete si ho přečíst na našem webu.

Panu vikářovi přejeme mnoho úspěchů na jeho kněžské a badatelské cestě!