Velký den nastal pro všechny návštěvníky kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli.
Dne 1. dubna 2019 byla v blízkosti kostela umístěna mobilní toaleta. V současné době se záchod nachází ve zkušebním provozu a bude otevřen i pro širokou veřejnost. Úklidový den této šikovné toalety je stanoven na pátek.

Zkušební provoz toalety potrvá do listopadu 2019. Následně bude tento provoz vyhodnocen a učiněno rozhodnutí o dalším postupu.

Děkujeme Městské části Praha - Velká Chuchle a osobnímu nasazení paní starostky za významný krok ke zvětšení komfortu a pohody návštěvníků našeho kostela a Chuchelského háje.