V pátek 27. září 2013, v předvečer svátku sv. Václava, se naše farnost připojí k ostatním farnostem pražské arcidiecéze a zúčastní se modlitebního mostu za český národ. V 18 hodin se, stejně jako v celé arcidiecézi, rozezní zvony jako symbolický doprovod ostatků sv. Václava, které budou právě převáženy z pražské katedrály do Staré Boleslavi. Bude následovat mše svatá ze slavnosti sv. Václava, krátká adorace a svátostné požehnání.

Všichni, kdo se chtějí společně modlit za Boží požehnání pro náš národ a naší zemi, jsou srdečně zváni.