Během nastávajícího víkendu (26. - 28. 1. 2018) nás čeká duchovní obnova - Triduum - na zlíchovské faře.

Součástí sobotního setkání bude mše sv. od 9.30 hod. v kostele a podnětná přednáška P. Josefa Ptáčka na faře o lásce k nepřátelům - včetně náležité virtuální demonstrace, která prohloubí probírané téma.

Podrobný program najdete na v přiložené pozvánce.

Srdečně Vás zveme!