Během nastávajícího víkendu nás čeká duchovní obnova - Triduum - na zlíchovské faře.

Součástí sobotního setkání bude mimořádná mše sv. a duchovní doprovod P. Jakuba Jirovce.

Podrobný program najdete na v přiložené pozvánce.

Srdečně Vás zveme!