Dne 1. května 2013 - v den svátku sv. Josefa, dělníka a na Svátek práce - se v kostele Narození Panny Marie v Malé Chuchli uskuteční slavnostní mše sv. a pobožnost k Panně Marii za účasti rektora kostela Mgr. Mariusze Andrzeje Przygody.

Mše sv. začíná v 17.00 hod.

Program se koná v rámci "Chuchelského máje" v rámci oslav 880. výročí první písemné zmínky o Chuchli.

V dalších týdnech budou následovat koncerty nádherné hudby (23. května, 24. května a 30. května 2013 - vždy od 18.00 hod.).

Akce se pořádají ve spolupráci s Městskou částí Praha - Velká Chuchle a pod záštitou starosty Mgr. Martina Melichara.