Jednou z významných charakteristik naší farnosti je určitě aktivní podíl množství farníků na jejím životě. Ať už se jedná o modlitbu, práci nebo finanční dary, které jsou také velmi důležité. V roce 2012 jsme přijali celkem 183 500 Kč ve formě darů na provoz farnosti, dalších 156 622 Kč se vybralo při sbírkách v kostele a 485 000 Kč na stavbu nového kostela.

Pro mnohé pozorovatele je velkým překvapením, jak velkou část našich příjmů tvoří právě dary od jednotlivých osob. Právě z těchto peněz můžeme uhradit množství pravidelných výdajů, které tvoří např.:

– provozní náklady fary na Zlíchově a našich 4 kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle, Malá Chuchle) – elektřina, voda, plyn, údržba, opravy, pojištění budov, revize, zabezpečovací zařízení, ...

– provozní náklady farnosti (bohoslužebné předměty, pomůcky pro výuku náboženství, kancelářské potřeby, poštovné, telefon, internet, …)

Celkové naše výdaje v uplynulém roce činily 950 503 Kč.

Kompletní přehled hospodaření farnosti najdete na našem webu.

 

Podrobné informace o možnosti podpory naší farnosti najdete v rubrice "Podpořte nás".

Za všechny dárce a příznivce naší farnosti bude sloužena mše sv. na Slavnost Seslání Ducha Svatého - 19. 5. 2013 od 10.15 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.