V prosinci 2012 se začínají konat v Praze na Barrandově pravidelné bohoslužby. Mše svatá se bude sloužit každý první čtvrtek v měsíci od 13.30 hod. ve stacionáři pro seniory (Dům Gloria, Renoirova 7, Praha 5).

První mše svatá se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2012.

Další informace o místě konání bohoslužeb najdete na Praha.Charita.cz, mapu místa na Mapy.cz.

Prosím, po příchodu k budově zvoňte na "stacionář".

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!