Rádi vám sdělujeme, že od ledna 2012 se na zlíchovské faře bude konat výuka angličtiny pod vedením p. Karla Moulíka.

Výuka bude probíhat každé pondělí od 18.30 hod. První setkání se uskuteční v pondělí 9. 1. 2012. Na první setkání je možné přijít i bez předchozího přihlášení.

Jedná se o službu farnosti široké veřejnosti za dobrovolný příspěvek.

Co lze očekávat?

Naučit se dobře anglicky "na všech frontách" je stejně těžké, jako je těžké naučit se jakýkoli jiný jazyk. Zabere to mnoho času a výsledky se dostaví pomalu. Každý člověk se však cizí jazyk učí s trochu jinou motivací. A to je naopak výhoda - v takovém případě se totiž lze soutředit na danou oblast a rychle se v ní zlepšit. V případě angličtiny to možná ani jinak nejde, protože každá oblast, kde se angličtina používá, mívá vlastní specifickou slovní zásobu a občas i způsob uvažování. Nezáleží proto ani tak na tom, jak pokročilý člověk je, záleží spíše, v jaké oblasti se chce zlepšit (rozhodnout se musísám).

Mohu Vám pomoci v následujících oblastech použití angličtiny.

Možné oblasti zájmu (případné návrhy dalších oblastí jsou vítány):

L1 - Jsem začátečník, slovíčka se sice mohu naučit doma, ale potřebuji tento jazyk nejdřív trochu "pochopit" a dovědět se o "best practices" (osvědčených postupech), jak se naučit anglicky.


L2 - Potřebuji poradit s konkrétní látkou probíranou ve škole.


L3 - Mám pocit, že dělám mnoho gramatických chyb a vyjadřuji se nesprávně, ale nikdo mne neupozorní na to, v čem.


L4 - V práci potřebuji komunikovat čas od času anglicky - písemně nebo ústně. Potřebuji, aby můj způsob vyjadřování byl na odpovídající úrovni.


L5 - Špatně se orientuji při cestování v zahraničí, potřebuji se naučit slovní zásobu spojenou s cestováním a pobytem v cizí zemi.


L6 - Nerozumím ovládání přístrojů, jako je mobilní telefon, anglické počítačové programy, televize apod.


L7 - Jak na to, abych rozuměl/a anglickým médiím (noviny, televize, rádio).


L8 - Část mé rodiny žije v zahraničí, rád/a bych s nimi prohodil/a pár vět o obyčejných věcech.


L9 - Chci vylepšit svůj přízvuk, bojím se, že budu působit směšně nebo mi nebude rozumět.


L10 - Potřebuji zvládnout tzv. technickou angličtinu.

Zaměření hodiny je vhodné dohodnout vždy předem, aby byla výuka (i příprava na ni) maximálně efektivní. Samozřejmě je možné zkombinovat více oblastí v rámci jedné hodiny. Žádné z výše uvedených témat nelze pochopitelně pokrýt v rámci jedné hodiny. Zaměření každé další hodiny můžeme dohodnout po skončení výuky osobně, možné je také zaslat mi e-mail na adresu karel.moulik@gmail.com, případně SMS na číslo 724 715 406.

První hodina (9. 1. 2012 v 18.30 na zlíchovské faře) bude na téma L1 - aneb s čím má věština lidí v průběhu studia angličtiny potíže.