V pátek - 6. září 2013 od 18.00 hod. - v předvečer celosvětových modliteb a postu za mír v Sýrii se v naší farnosti uskuteční mše sv., při které se společně budeme modlit za tento úmysl. Po mši sv. se budou konat litanie k Nejsv. Srdci Páně a krátká adorace za všechny obyvatele v Sýrii.

Podrobnosti k této akci najdete na webu www.apha.cz a www.RadioVaticana.cz.

Srdečně Vás zveme k účasti.