Irsko mělo již v raném středověku obrovský význam pro celé křesťanství. Irští mniši putovali po tehdy ještě barbarské Evropě a šířili svou víru. Iroskotská misie se jako první dostala i na naše území. S jejím působením se pojí vznik některých významných evropských klášterů i šíření vzdělání a počátky užívání písma mezi evropskými pohanskými národy.

Arcibiskupství pražské pořádá pro všechny zbožné zájemce v termínu od 9. 8. do 17. 8. 2015 poutní zájezd do Irska s velmi bohatým programem, který najdete na našem webu.

Další podrobnosti sdělí a přihlášky rád zašle P. Josef Ptáček. Nyní již zbývá posledních 5 volných míst.

Další informace o Irsku najdete např. na webu www.Irsko-Aktualne.cz.

Srdečně Vás zveme k účasti!