Němčina je jazyk, který je úzce spjat s českou minulostí i současností: německy umělo mnoho našich předků, Spolková republika Německo a Rakousko jsou našimi významnými sousedy a partnery v EU, mnoho německých výrazů proniklo i do každodenní české mluvy.

Němčina je také jazykem velkých osobností filosofie a kultury (I. Kant, J.W. Goethe, F. Schiller), ale třeba i významných teologů 20. století (K. Rahner, H. U. von Balthasar).

Farní vikář P. Jakub Jirovec, absolvent vídeňské univerzity, nabízí všem zájemcům výuku tohoto těžkého, ale krásného jazyka. Výuka bude probíhat v přátelském a křesťanském duchu. Obavy nejsou rozhodně na místě! Koncept výuky bude doladěn podle pokročilosti zájemců, předběžně by se kromě gramatiky a konverzace jednalo i o četbu Bible a dalších křesťanských pramenů.

Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 17.45 do 18.45 hodin na zlíchovské faře, první setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. září 2014 v 17.45 hodin.

Srdečně Vás zveme!