Od října 2017 začne v naší farnosti pod vedením farního vikáře P. Jakuba Jirovce náboženství pro "středoškoláky", tj. pro mladé lidi zhruba ve věku 14 - 20 let. Výuka bude zároveň možností přípravy na přijetí biřmování - svátosti křesťanské dospělosti, účastnit se mohou ale i ti, kdo už svátost přijali nebo jí prozatím nepřijmou.

Budeme probírat nejen věrouku, ale i biblická témata nebo např. vybrané okruhy z církevního morálního učení. P. Jakub je rád připraven věnovat se i tématům, která mladé lidi nějakým způsobem "trápí" nebo je zajímají (dle prozatímních reakcí např. biblické podobenství o nepoctivém správci a jeho výklad nebo některé "sporné" kapitoly z církevních dějin).

Plánovanou součástí je i společný výlet do Vídně (dle zájmu) na jaře nebo v létě. Setkání by se předběžně konala každé druhé a čtvrté úterý v měsíci na zlíchovské faře, s termínem je ale v rámci možností ještě hýbat.

Zájemci a zájemkyně ať se ozvou P. Jakubovi na email J.Jirovec@seznam.cz nebo na telefonní číslo 735 794 999.