Kamarádství a přátelství patří mezi nejkrásnější hodnoty na tomto světě. K tomu příležitost se naučit novým dovednostem, častý pobyt na čerstvém vzduchu, příležitost k mezinárodním kontaktům a podněty pro celkový rozvoj osobnosti. To všechno a mnohé další patří do náplně celosvětového skautského hnutí.

Máme velikou radost, že v naší farnosti skauti mají svoje pevné kořeny. V novém školním roce nabízejí unikátní možnost všem zájemcům se k nim připojit a zapojit do skautské činnosti.

Podrobnou nabídku a kontakty pro děvčata najdete na webu Argiope.Skauting.cz.

Nabídku pro všechny mladé muže najdete na webu 379.Lumturo.cz.

Další  informace najdete na Skaut.cz.

Srdečně Vás zveme!