Kněz pomáhá lidem objevovat a prožívat blízkost Ježíše Krista v životě. Ukazuje, že spiritualita je nejhlubší vrstvou v životě člověka, která prolíná a ovlivňuje každou oblast. Provází lidi v nejdůležitějších okamžicích života od narození do smrti.

 

První měsíce roku jsou důležitým obdobím pro mladší i starší muže v naší farnosti, kteří vnímají povolání ke kněžské službě v církvi a zvažují podat přihlášku do kněžského semináře.

Po podání přihlášky probíhá přijímací řízení a v případě přijetí následuje formace v Teologickém konviktu a na Katolické teologické fakultě UK. Celý proces přípravy kandidáta kněžské služby v církvi probíhá v součinnosti s řadou subjektů a obvykle trvá min. 6 let.

V případě, že vnímáte Boží povolání ke kněžské službě, kontaktujte pana faráře, který Vám rád na cestě do semináře pomůže.

 

Můžete se také inspirovat zkušenostmi našeho bohoslovce Matěje Jirsy, který již do semináře nastoupil.

A co Vás bude čekat v letech nejbližších? Na to se můžete podívat ve videu níže :-)